სახელი:
სალომე ციხისელი
ID
2909
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის დოქტორანტი,
მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლის ,,ქორალი’’ ინგლისური ენის პედაგოგი

ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge