სახელი:
რუსუდან სანაძე
ID
2911
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნვერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge