სახელი:
ქეთევან აფთარაშვილი
ID
2913
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებების დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge