სახელი:
მარინე გოგნელაშვილი
ID
2914
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მოწვეული მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge