სახელი:
კონფერენციის სამეცნიერო კოლეგია
ID
2918
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ქეთევან ჭკუასელი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
თამაზ კარანაძე, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
დარეჯან თვალთვაძე, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
იზაბელა პეტრიაშვილი, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
რუსუდან სანაძე, განათლების მეცნიერებათა დოქტორი,
ნინო ჩახუნაშვილი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
ეფემია ხარაძე, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
იური პაპავა, ფიზიკის მეცნიერებათა დოქტორი,
ლია კვერენჩხილაძე, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი,
მიხეილ ბახტაძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
ივანე მინდაძე, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
იმერი ბასილაძე, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
თამარ მეიფარიანი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
დალი ფარჯანაძე, ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
ნათელა იმედაძე, ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
სოფიო დოლიძე, ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი,
ზაქარია ქიტიაშვილი, პედაგოგიკის ინსტიტუტის დოქტორანტი,
დავით წამალაშვილი, პედაგოგიკის ინსტიტუტის დოქტორანტი

ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge