სახელი:
მაია ესართია
ID
2929
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ჟ.შარტავას სახელობის აფხაზეთის მე-6 საჯარო სკოლის
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
ქუთაისი, ნიკეას ქუჩა N15

ელ.ფოსტა:
ketevan.chkuaseli@tsu.ge