სახელი:
Olena Balalaieva
ID
3462
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Phd in Pedagogy, Senior Lecturer, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
e-learning tools design

ელ.ფოსტა:
olena.balalaeva@gmail.com