სახელი:
Nelya Kalandyrets
ID
3466
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Graduate student
ელ.ფოსტა:
kalandyrnelya@gmail.com