სახელი:
მზია წერეთელი
ID
3489
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
mzia.tsereteli@tsu.ge