სახელი:
ია აფთარაშვილი
ID
3490
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ასისტენტ პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ელ.ფოსტა:
ia.aptarashvili@tsu.ge