სახელი:
ნინო ლაბარტყავა
ID
3491
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ასისტენტ პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ელ.ფოსტა:
nino.labartkava@tsu.ge