სახელი:
ირინე გედევანიშვილი
ID
3492
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ასისტენტ პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ელ.ფოსტა:
irine.gedevanishvili@tsu.ge