სახელი:
Tatiana Fugelova
ID
3529
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Tatiana Anatolievna Fugelova, associated professor, Chair of Pedagogy and Psychology Faculty, Tyumen State University (6, Volodarskogo St., Tyumen, Russia), Ph.D. (Pedagogy), ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2425-9637, fta2012@mail.ru
Formation and development of professional mobility of the future specialist in university educational space

ელ.ფოსტა:
fta2012@mail.ru