სახელი:
ანა მაყაშვილი
ID
3536
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის მაგისტრი
მკვლევარი დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში
სოციალური ფსიქოლოგია, საფრთხე, ჯგუფთაშორისი ურთიერთობები, წინარწმენები
ელ.ფოსტა:
ana.makashvili.1@iliauni.edu.ge