სახელი:
Tatyana Udalova
ID
3540
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department of practical psychology, "Omsk state pedagogical University".
ელ.ფოსტა:
udalova_tu@mail.ru