სახელი:
ანასტასია ქიტიაშვილი
ID
3625
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ასოცირებული პროფესორი, თსუ; სამეცნიერო ინტერესები: დამოკიდებულება და სოციალური ქცევა. სოციალური იდენტურობა, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების ფსიქოლოგიური მახასიათებლები, სოციალური ფსიქოლოგიური ინტერვენციები.
ელ.ფოსტა:
anastasia.kitiashvili@tsu.ge