სახელი:
Hasan Yousefi
ID
3663
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
MA Degree at Art, Instructor at Farhangian University, Shahid Rajaee Branch, Qazvin, Iran.
Scientific Interests: Art instruction.
ელ.ფოსტა:
qazvinpsy@gmail.com