სახელი:
ანა ტივაძე
ID
3683
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
კულტურის კვლევების დოქტორანტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
სამუშაო ადგილი : ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
სამეცნიერო ინტერესები : კულტურული იდენტობა, კულტურული მრავალფეროვნება, კონფლიქტის მართვა, ეთნიკური კონფლიქტი და სამოქალაქო ომი, კულტურის ისტორია, მშვიდობის მშენებლობა და სხვა.

ელ.ფოსტა:
ana_tivadze@yahoo.com

ანა ტივაძე