სახელი:
მარიამ კვიციანი
ID
3841
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სადოქტორო პროგრამა - "პოზიტიური ფსიქოლოგია - ემპირიული კვლევები" დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
mariam.kvitsiani768@pes.tsu.edu.ge