სახელი:
ხათუნა მარწყვიშვილი
ID
3842
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე
ელ.ფოსტა:
khatuna.martskvishvili@tsu.ge