სახელი:
შიო აბრახამია
ID
10081
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დოქტორანტი, სადოქტორო პროგრამა „სამუსიკისმცოდნეო კვლვები“
ელ.ფოსტა:
shio.abrakhamia@tsc.edu.ge