სახელი:
Darius Kucinskas
ID
10202
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Professor, doctor of musicology, Kaunas University of Technology. Research interests include music textology, music editing and printing, musical semiotics, music of Čiurlionis.
ელ.ფოსტა:
darius.kucinskas@ktu.lt