სახელი:
გიორგი ალიმბარაშვილი
ID
10318
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ქორეოგრაფიული ხელოვნების მაგისტრი; მწვანე სკოლა.
ელ.ფოსტა:
giorgi_27@mail.ru