სახელი:
გიორგი კრავეიშვილი
ID
10319
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი - ეთნომუსიკოლოგი. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ფონდი „ჰეიამო“. დირექტორი და თანადამფუძნებელი. სამეცნიერო ინტერესები: ქართული მუსიკალური ფოლკლორის ფიქსირება და მასთან დაკავშირებული ყველა საკითხის (ჟანრები, მელდიის ტიპი, პოლიფონია, საკრავი და ა. შ.) კვლევა. ფონდ „ჰეიამოს“ მიზანია ტრადიციული ქართული მუსიკალური კულტურის ფიქსირება, კვლევა და პოპულარიზაცია.
ელ.ფოსტა:
heiamofoundation@gmail.com