სახელი:
Tatiana Molchanova
ID
2717
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
professor of concertmaster's department, Lviv Mykola Lysenko Nacional Musical Akademy, PhD in Art History.
Sphere of scientific interests - art of piano accompanist
ელ.ფოსტა:
T.O.Molchanova@yandex.ua