სახელი:
Rima Povilioniene
ID
3458
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD, Assoc.Prof., Lithuanian Academy of Music and Theatre
ელ.ფოსტა:
rima.povilioniene@gmail.com