სახელი:
Onise Enukidze
ID
10106
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Dr., Institute of Geophysics, Geology
ელ.ფოსტა:
onise.enukidze@tsu.ge