სახელი:
Grigor Mamniashvili
ID
10122
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
D.Sc., Main Researcher, Andronikashvili Institute of Physics of the I. Javakhishvili Tbilisi State University, Magnetic Resonance.
ელ.ფოსტა:
mgrigor@rocketmail.com