სახელი:
Tatiana Gegechkori
ID
10123
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD, Andronikashvili Institute of Physics of the I. Javakhishvili Tbilisi State University , Researcher. Magnetic Resonance.
ელ.ფოსტა:
tatagegechkori@yahoo.com