სახელი:
Abelilah Charif
ID
1339
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Engineer at the Nuclear Studies Center of Morocco.
ელ.ფოსტა:
charif@cnesten.org.ma