სახელი:
ლალი ახობაძე
ID
1448
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მაღალი ენერგიების და ინფორმატიზაციის ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
akhobadze_lali@rambler.ru