სახელი:
ვახტანგ გარსევანიშვილი
ID
1451
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მაღალი ენერგიების და ინფორმატიზაციის ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
garse@hepi.edu.ge