სახელი:
იური თევზაძე
ID
1452
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მაღალი ენერგიების და ინფორმატიზაციის ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
tevza1@rambler.ru