სახელი:
მალხაზი გოჩიტაშვილი
ID
1461
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტრეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფიზიკის მიმართულება, პროფესორი
სამეცნიერო ინტერესი:ატომური დაჯახებების ფიზიკა.ელ.ფოსტა:
mgochitashvili@hotmail.com