სახელი:
რამაზი ლომსაძე
ID
1462
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტრეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფიზიკის მიმართულება

ელ.ფოსტა:
lomsadze86@hotmail.com