სახელი:
გიორგი გამცემლიძე
ID
1472
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
ketevan_gamkrelidze_07@yahoo.com