სახელი:
როლანდი კვიჟინაძე
ID
1476
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტრეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფიზიკის მიმართულება
ელ.ფოსტა:
mgochitashvili@hotmail.com