სახელი:
ნუგზარ მოსულიშვილი
ID
1477
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტრეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფიზიკის მიმართულება
ელ.ფოსტა:
nugzar.mosulishvili@cern.ch