სახელი:
გიორგი სახელაშვილი
ID
1480
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტრეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფიზიკის მიმართულება
ელ.ფოსტა:
gsakhelashvili@yahoo.co.uk