სახელი:
ვახტანგ ხუხუნაშვილი
ID
1891
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მათემატიკის ინსტიტუტი
ელ.ფოსტა:
amareyah@gmail.com