სახელი:
Rauf Jafarov Gadir Oglu
ID
1940
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Doctor of science,
Principle scientist,

Institute for Physical Problems, Baku State University,
Z.Khalilov str.,23,AZ 1148 Baku, Azerbaijan,

multi-particle functions in non-perturbative QFT.

ელ.ფოსტა:
jafarov@hotmail.com

Rauf Jafarov Gadir Oglu