სახელი:
ლამარა გოთოშია
ID
1964
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
რ. აგლაძის სახ. არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი
ელ.ფოსტა:
lagotoshia@yahoo.com