სახელი:
ნიკო გოცირიძე
ID
2076
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ასოცირებული პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თსსუ-ის ფუნქციური მორფოლოგიის დეპარტამენტი. ინფორმატიკის, მათემატიკის , ბიომექანიკის და კინეზიოლოგიის მიმართულება
ელ.ფოსტა:
gotsiridzensh7@yahoo.com