სახელი:
აკაკი ლიპარტელიანი
ID
2184
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
აკადემიური დოქტორი, უფროსი მეცნ.მკვლევარი, მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი, ივ.ჯავახშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჭავჭავაძის3. სამეცნიერო ინტერესები, მაღალი ენერგიების ფიზიკა, თეორიული ფიზიკა.
ელ.ფოსტა:
gela_devidze@yahoo.co.uk