სახელი:
თინათინ გოცირიძე
ID
2185
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მოწვეული პედაგოგი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფუნქციური მორფოლოგიის დეპარტამენტი. ინფორმატიკის, მათემატიკის , ბიომექანიკის და კინეზიოლოგიის მიმართულება. სამეცნიერო ინტერესები , ბიომექანიკა და კინეზიოლოგია.
ელ.ფოსტა:
gotsiridzensh7@yahoo.com