სახელი:
ზურაბ ხვედელიძე
ID
2539
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზ.-მათ.მეცნ.დოქტორი, პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თეორიული ფიზიკა
ელ.ფოსტა:
zurab.khvedelidze@tsu.ge