სახელი:
Nayomi Senarath Yapa
ID
3322
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
M. Phil
B. Sc
ელ.ფოსტა:
nayomi.uthpala@gmail.com