ENG | RUS    
სიახლენი

30.04.2012
მიიღება ონლაინ-განაცხადები კონფერენციაში მონაწილეობისათვის

30.04.2012
გახსნილია კონფერენციის საიტი. თეზისები მიიღება გაფორმების წესების დაცვით.

საკონტექტო ინფორმაცია
contact_img

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
თბილისი 0175, კოსტავას ქ. 77

[javascript protected email address]
ტელ.: 2 36 36 73; 2 36 51 93
მობ.: 591 191 732; 599 133 323
ფაქსი: 2 36 51 55

კონფერენციის პროგრამა

ოთხშაბათი, 19 სექტემბერი, 2012 წელი

10:00-10:30  რეგისტრაცია (სტუ, ადმინისტრაციული კორპუ­სი)

10:30-11:00 კონფერენციის გახსნა (სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი, ნიკოლაძის სახ. დარბაზი)
თავმჯდომარე:  პროფ. ა. ფრანგიშვილი (სტუ-ს რექტორი)
მომხსენებლები: პროფ. ა. ფრანგიშვილი
ნ. სურგულაძე (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე)
აკად. მ. სალუქვაძე (საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია)
პროფ. ჰ. შტოჰერი (გერმანია)
პროფ. ს. ბილეცკი (პოლონეთი)

11:00-12:00 პლენარული მოხსენებები (სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი, ნიკოლაძის სახ. დარბაზი)

11:00-11:30 Prof. Dr. Hans Ströher (Jiilich, Germany) 
Grand Challenges in Basic Sciences: How to Understand our World, And Georgia´s (Possible) Role in this Quest

11:30-12:00  Prof. Dr. L. Ribickis, G. Revalde, U. Skukovskis. (Riga, Latvia)
Development of an integrated university management and student recording platform to support internal quality assurance system

12:00-12:30 კოფე-ბრეიკი

12:30-13:00 Prof. Dr. A. Kavokin,  I. Shelykh,  T. Taylor, M. Glazov, K.Kavokin. (Saint-Petersburg,Russia)
Vertical Cavity  Surface Emitting Terahertz Lasers

13:00-13:30 Prof. Dr. F. Habashi. (Quebec City, Canada)
The Beginnings of Mining and Metallurgical Education

13:30-14:00 Prof. Dr. Onuralp YÜCEL. (Istanbul, Turkey)
THE JOURNEY FROM MACRO TO NANO

14:00-15:00 შესვენებაგ
14:30-18:00 სასექციო მოხსენებები (რეგლამენტი 10-15 წუთი)
15:00        ექსკურსია (თბილისი)
19:00        ვახშამი


ხუთშაბათი, 20 სექტემბერი, 2012 წელი

11:00-17:00 სასექციო მოხსენებები (რეგლამენტი 10-15 წუთი)
12:00-12:30 კოფე-ბრეიკი
15:00        ლანჩი
19:00        ვახშამი


პარასკევი, 21 სექტემბერი, 2012 წელი

11:00-11:30 პლენარული მოხსენებები (სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი, ნიკოლაძის სახ. დარბაზი)
თავმჯდომარე: პროფ. ჰ. შტოჰერი (გერმანია)/strong>
Keynote reports (GTU, the Administrative Building, Hall of G. Nikoladze)
Prof. Dr. Sebastian M. Schmidt, Kerstin Klook.(Jiilich, Germany)
ForschungszentrumJülich: Highlights from the Present and Directions for the Future
11:30        კონფერენციის დახურვა
12:00        ლანჩი
13:00        ექსკურსია (მცხეთა)
17:00        ბანკეტი


სასექციო მოხსენებები

სექციების მუშაობის პროგრამა

სექცია: ტექნოლოგიები ეკოლოგიასა და საგანგებო სიტუაციებში

ოთხშაბათი, 19 სექტემბერი, 2012 წელი
14:00-16:00 (რეგლამენტი 10-15 წუთი)

აუდიტორია: სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი, I სართული, ბიბლიოთეკის დარბაზი 1.
სექციის ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. ბოჭორიშვილი
სწავლული მდივანი: პროფ. დ. თევზაძე

 • ნ. ბეგალიშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. ბეგალიშვილი, ნ. ცინცაძე. ადგილობრივ კლიმატზე ჯვრის, ხუდონისა და ნენსკრას წყალსაცავთა კასკადის კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება
 • ნ.ბეგალიშვილი, თ.ცინცაძე, ვ.ცომაია, ნ.ბეგალიშვილი, ნ.ცინცაძე. ნენსკრას ჰესის კაშხლის გარღვევის რისკებისა და მდინარის ტრანზიტულ უბნებზე შესაძლო წყალმოვარდნის მაქსიმალური ხარჯების შეფასება
 • ც. ბასილაშვილი, გ. გრიგოლია, ს. გორგიჯანიძე. მდინარე ალაზნის ჩამონადენის ცვლილებით გამოწვეული პრობლემები და მათი დაძლევის გზები
 • ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების საქართველოში დანერგვის საკითხისათვის
 • Г.С. Гуния, З.С. Сванидзе.  К вопросам оценки особенностей влияния гидроэлектрических сооружений горных регионов на экологическое состояние прилегающих территорий
 • . სალუქვაძე, . კობახიძე, . ჯინჭარაძე. ზვავსაშიში დასახლებული პუნქტები საქართველოში

 • სექცია: კვების და ფარმაციის სამრეწველო ტექნოლოგიები

 

აუდიტორია: სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი, I სართული, ბიბლიოთეკის დარბაზი 2.
სექციის ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. ბაღათურია
სწავლული მდივანი: პროფ. მ. ხართიშვილი

ოთხშაბათი, 19 სექტემბერი, 2012 წელი
14:00-16:00 (რეგლამენტი 10-15 წუთი)

 • თ. ძაგანია, ქ. მახაშვილი, კ. კახელაძე, ვ. ფადიურაშვილი, ნ. იაშვილი, ს. კოლომიკოვი. სოფლის მეურნეობისა და კვების პროდუქტების ეკოლოგიური მონიტორინგისათვის ახალი ავტომატიზებული სისტემის შექმნის კონცეფციის საკითხები
 • М.Г. Цинцадзе, Н. Бекошвили, Г. Цотадзе, Т. Джахуташвили, Э. ТулашвилиБ. Квирквелия, Н. Кекелидзе.  Динамика изменения содержания металлов и радионуклидов в  реке Кура
 • . კაჭარავა. სამკურნალო, არომატული, სანელებელი და შხამიანი მცენარეების ბიომრავალფეროვნების ინდიკატორები
 • . ბერიტაშვილი, . ბეგლარაშვილი. საავტომობილო გზების საინჟინრო ინოვაციების ეკოლოგიური ეფექტურობის შეფასება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალის მაგალითზე
 • . აბესაძე, . კურტანიძე, . კვარაცხელია. სამკურნალო მინერალური წყალი ”ლუგელა” – ბუნებრივი ტექნოლოგიის უმაღლესი ფორმა
 • . გრიგორაშვილი, . ხოტივარი. მეღვინეობის ნარჩენებისგან მიღებული ცილის პრეპარატების კვებითი და ბიოლოგიური ღირებულების შესწავლა
 • . ბაღათურია, . ბეგიაშვილი, . კოტორაშვილი, . ორმოცაძე, . ბაღათურია. საკვები ნატურალური არომატიზატორის მიღება ევგენოლური რეჰანის ნედლეულის
  გადამუშავების ნარჩენებისაგან
 • . ბაღათურია, . ბეგიაშვილი, . კოტორაშვილი, . ორმოცაძე, . ბაღათურია. საქართველოში გავრცელებული ლიმონისებური რეჰანის ეთეროვანი ზეთის ქიმიური შედგენილობის გამოკვლევა
 • . ბაღათურია, . ედიბერიძე, . ლომსაძე. ღვინის სიმჟავის დაწევის ბიოლოგიური მეთოდი
 • Н.Ш. Багатурия, Л.В. Каджая, Н.А. Бегиашвили, Б.Н. Багатурия. Влияние  γ – и УФ-излучения на качество эфирных масел
 • Н.Ш. Багатурия, Н.А. Бегиашвили, Э. А. Утурашвили, Л.В.Каджая. Химический состав эфирного масла полыни лимонной, произрастающей в условиях Грузии

 • სექცია: საინჟინრო ტექნოლოგიები ( ენერგეტიკა, ქიმია-მეტალურგია, სამთო-გეოლოგია, მშენებლობა, მანქანათმშენებლობა, ტრანსპორტი).

აუდიტორია: სტუ, I კორპუსი, გალერეა ”უნივერსი”
სექციის ხელმძღვანელი: პროფ. რ.ხუროძე
სწავლული მდივანი: პროფ. თ. ცერცვაძე

ოთხშაბათი, 19 სექტემბერი, 2012 წელი
14:00-17:00 (რეგლამენტი 10-15 წუთი)

 • . თავხელიძე, . მჭედლიშვილი. ხუთრგოლა ბრტყელი ბერკეტული მექანიზმის კინეტოსტატიკა
 • თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ღია პროფილის თხელკედლიანი ღეროების შეზღუდული გრეხა დრეკად-პლასტიკურ სტადიაში
 • ვ. ბრეგაძე, თ. ხუსკივაძე, ზ. მელიქიშვილი, ზ. ჯალიაშვილი, თ. გიორგაძე, მ. ლომიძე. კვლევისა და გამოყენების ორიგინალური მულტიფუნქციური ოპტიკური სისტემა ბიონანოფოტონიკისთვის
 • ო. ზუმბურიძე, ლ. რუხაძე.  მედიაციის სისტემები კონვერგენტული ბილინგისთვის
 • Ю.В. Cловинский,  Д.Д. Балахадзе. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ РАЗРЕЗНОГО БАЛОЧНОГО МОСТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДРУГИМ СИСТЕМАМ МОСТОВ ДЛЯ ПРОПУСКА ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ
 • Z. Sabashvili, D. Tavkhelidze. The device for plasma-mechanical drilling of hard rocks
 • I. Shekriladze, E. Machavariani, G. Gigineishvili, J. Rusishvili, D. Shekriladze, M. Meparishvili. Solar-Powered Steam Engine-Pump: Achieved Performance and Prospects for Further Development
 • С. Мкртычян, Т. Пилишвили, М. Булеишвили, Т. Хатиашвили, Н. Окропиридзе. Прецизионные измерения в области pH-метрии
 • T. Khoperia, R. Gakhokidze. Competitive Nano- and Microtechnologies for Fabrication of Piezoengineering Devices, Photomasks and Powder-Like Particles Using the Electroless Metallization
 • ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ. მანჯავიძე, თ. ლაბაძე. არაინერციული უკონტაქტო 3D ტიპის ნახევარსფერული ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის აგების პრობლემები
  და გადასაჭრელი ამოცანები
 • ნ. ლაზაშვილი, ო. კიღურაძე, ნ. ბჟალავა, თ. ჯიშკარიანი. საყოფაცხოვრებო შეშის ღუმელების ენერგოეფექტურობის (მქ კოეფიციენტის) განსაზღვრის კომპიუტერული მოდელირება
 • ო. ხუციშვილი, თ. ხუციშვილი, ნ. ფაილოძე. ე. ნეტერის თეორემის გამოყენებითი ასპექტის შესახებ
 • ნ. მირიანაშვილი, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი, თ. გედევანიშვილი, ვ. ბახტაძე. არატრადიციული, განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების პერსპექტივები ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს ზღვისპირეთში
 • M. Kokhia.Vermitechnology – Introduction and Usage in Georgia

ხუთშაბათი, 20 სექტემბერი, 2012 წელი
11:00-17:00 (რეგლამენტი 10-15 წუთი)

 • Н. Миканадзе, М. Булеишвили, Т. Пилишвили, Л. Хабулиани, Л. Хучуа. Ключевые сличения в области кондуктометрических измеренийв рамках СООМЕТ QM-К36 (тема КООМЕТ 540/UA/11)˝Электролитическая проводимость 0,5 См⁄⁄м˝
 • . ქვარაია. ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ასპექტები თანამედროვე სამშენებლო ტექნოლოგიებში
 • . ქვარაია, . ქუთათელაძე, . ჯავახიშვილი. ინოვაციური გარდაქმნების შედეგები მონოლითურ მშენებლობაში
 • თ. ტროყაშვილი. ჰიდროაგრეგატის სიხშირის რეგულირება ბალასტების გამოყენებით
 • I. Shekriladze, G. Gigineishvili, J. Rusishvili, E. Machavariani, D. Shekriladze, L. Ezugbaia. Pumping Effect of Growing Bubble: to Overcome Decades of Neglect and Silencing
 • რ. ცხვედაძე, დ. ჯანყარაშვილი, დ. ტაბატაძე. გეგმაში მართკუთხა ფორმის დამრეცი გარსების გაანგარიშება ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებებით
 • M. Kalabegishvili, R. Samxaradze, Z. Menagarishvili. Arch Dam Foundation Strength Problems
 • ლ. ზამბახიძე, ე. ქრისტესიაშვილი, ქ. ქორქია, ლ. ქრისტესიაშვილი. გრუნტის გავლენა არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებული ნაგებობის სეისმომედეგობაზე
 • ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი, თ. გედევანიშვილი, ნ. გძელიშვილი, ვ. ხათაშვილი, ვ. ბახტაძე. ქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოში
 • თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. ნამუშევარი ძრავას ზეთების გაწმენდა-რეგენერაცია
 • ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. დეფორმაციათა უწყვეტობის განტოლებები ძაბვებში სრული ძაბვების გამოყენებით მუდმივი მოცულობითი ძალების დროს
 • . ლომიძე, დ. ნამგალაძე. ექსპლუატაციაში მყოფი ენერგოობიექტების ელემენტების საიმედოობაზე გამოცდის შესახებ
 • მ. წიქარიშვილი, გ. ბოხაშვილი, მ. კიკნაძე. სამრეწველო შენობის სხვა დანიშნულების ობიექტად ტრანსფორმირებისას წარმოქმნილი პრობლემები
 • თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ნ. ლეკვეიშვილი, ხ. ლომიძე, ა. მიქაშავიძე, ჯ. რუსიშვილი.  გლუვი და ხაოიანი ზედაპირების თბოგაცემა სარევიან აპარატში
 • ჯ. ავალიანი, რ. ჩიქოვანი, ი. ავალიანი, თ. ხაჩიძე, ს. კიბლერი. ფოტოელემენტის რეალურიქკოეფიციენტის შეფასება და დადგენა მის მიერ გამოყოფილი სითბოს რაოდენობის გათვალისწინებით
 • ШГагошидзе. Об устойчивости потоков воды в безнапорных круглоцилиндрических водоводах
 • თ. ურიადმყოფელი, მ. გურგენიძე. საოჯახო საკერავი მანქანების რემონტის მეთოდოლოგია
 • G. Kipiani. impact of rectangular apertures on stability of three-layered plates
 • Е. В. Бочоридзе, Н. О. Берая. Исследование влияния погрешностей средств измерения на свойства, связанные с точностью предсказания значений отклика, с помощью построенной модели для симплексных планов третьего порядка
 • . ჩიქოვანი, . ქარუმიძე. მასალის ბიოლოგიური კოროზია და დაცვის მეთოდები
 • . ყავლაშვილი, . ლაბაძე, . გვარამაძე, . საანიშვილი, . კიკნაძე. ხელოვნური მიკროკლიმატის მართვის სისტემის მოცულობითი ფიზიკური მოდელი
 • . ჯიხვაძე, ევტ. მაჭავარიანი. პოლიმერული მასალისაგან დამზადებული პლასტიკური და ელასტიკური მილების სითბოგადამცემ დანადგარებში გამოყენების პერსპექტივის შესახებ

 • გამოყენებითი მათემატიკა

     აუდიტორია: (სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-III სართული, ნიკოლაძის სახ. დარბაზი)
სექციის ხელმძღვანელი: პროფ. ჰ. მელაძე
სწავლული მდივანი: პროფ. ვ. სესაძე

ოთხშაბათი, 19 სექტემბერი, 2012 წელი
14:00-18:00 (რეგლამენტი 10-15 წუთი)

 • Т.И. Чилачава. Нелинейная математическая модель динамики избирателей проправительственной и оппозиционной партий (двух избирательных субъектов)
 • Н. КереселидзеМатематическая модель информационной войны с учетом возможностей информационных технологий противоборствующих сторон
 • Т.Ф. Мчедлишвили, Л.Г. Марсагишвили, Т.А. Диасамидзе, З.М. Гвиниашвил. К вопросу оптимизационного синтеза электрогидромеханических систем приводов по заданным переходным процессам
 • Т.Ф. Мчедлишвили, Л.Г. Марсагишвили, Г.М. Зубиашвили, Д.Д. Балахадзе. К вопросу динамики электрогидравлической следящей системы с упругими связями в механической части привода
 • Т.Ф. Мчедлишвили, И.Р. Романадзе, Т.А. Диасамидзе, Н.Н. Чхолария. К вопросу оптимизационного синтеза электромеханических следящих приводов по заданным переходным процессам
 • N. Jibladze, A. Topchishvili. On Iterative Algorithms for Solving High-Dimensional Linear Programming Problems
 • Г. Багатурия, Г. Багатурия. Задача распространения полубесконечного разреза в составной упругой полосе при деформации продольного сдвига
 • Г.Г. Лежава, И.Ш. Камкамидзе, З.И. Берикишвили. О базовом операторе индуктивной логики
 • . გაბელაია. ატრიბუტული ნიშნის მიხედვით შერჩევის მოცულობის მოდელირება აუდიტში
 • . მშვიდობაძე. სტოქასტიკური აპროქსიმაციის მეთოდის გამოყენება ენერგოსისტემების პროგნოზირებისათვის
 • J. Giorgobiani, M. Nachkebia, G. Giorgobiani. MARKOV DECISION PROCESS FOR THE LONG-TERM CONTROL OF HYDRO STATION WITH RESERVOIR
 • თ. ობგაძე. ორფაზა იზოთერმული წყალი-ჰაერი ნაკადის მათემატიკური მოდელირება

 

ხუთშაბათი, 20 სექტემბერი, 2012 წელი
11:00-17:00 (რეგლამენტი 10-15 წუთი)

 • მ. კუბლაშვილი, თ. მაღრაძე, მ. კუბლაშვილი. კოლინეალური ბზარების რიცხვითი ამოხსნის შესახებ
 • ნ. ანანიაშვილი, ნ. ოთხოზორია. ექსტრემუმის ძიების მეთოდების ეფექტურობა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში
 • ი. მკურნალიძე, მ. ტატიშვილი. საქართველოს ტერიტორიაზე ჭექაქუხილის ხდომილობის ალბათობა
 • გ. ჭიკაძე, ა. ედიბერიძე, ი. კუცია. ფასების მართვის მოდელირება ეკონომიკაში
 • მ. ახობაძე, ე. კურცხალია. სივრცული ეკონომიკური პროცესების ანალიზი კატასტროფების თეორიის საფუძველზე
 • ლ. ტიბუა, ხ. რუხაია, გ. ფედულოვი, თ. ძაგანია, ნ. იაშვილი.  მიზნობრივი ფუნქციების საზღვრების პოვნის ალგორითმები ოპტიმიზაციის კომბინატორული მოდელებისათვის, კონტეინერებში შეფუთვის ერთგანზომილებიან ამოცანათა კლასისათვის
 • В. Мдзинаришвили. Дуализм между детерминированными и стохастическими системами дифференциальных уравнений
 • В. Мдзинаришвили. Классификация организованных, организующихся и самоорганизующихся систем
 • ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე. მხები კონუსების ნაირსახეობათა შესახებ
 • G. Sirbiladze, I. Khutsishvili, B. Ghvaberidze. CONSTRUCTION OF THE POSSIBLE OWA OPERATOR FOR EVALUATION OF CREDIT RISKS OF INVESTMENT PROJECTS
 • G. Sirbiladze, O. Badagadze, K. Sirbiladze, G. Tsulaia. OWA – type Possible Aggregations in the Problem of the Country Political Management
 • А. Амиранашвили, Л. Картвелишвили, Т. Хуродзе. Об использовании некоторых статистических методов для прогнозирования долговременных изменений температуры воздуха  (на примере города Тбилиси)
 • Р. Мегрелишвили, С. Шенгелия. МАТРИЧНАЯ  ОДНОНАПРАВЛЕННАЯ ФУНКЦИЯ  И ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
 • M. Janiashvili, N. Jibladze, T. Matcharashvili. Variability and distributional analysis of blood pressure and heart rate data of patients in different hypertension categories
 • . ცომაია, . ბოლქვაძე. რისკების მართვა მიზანდასახული სისტემის (ორგანიზაციის) კადრებთან მუშაობისას
 • V. Sesadze, T. Kaishauri, V. Kekenadze. Synergetic Paradigm in Management Theory
 • თ. სუხიაშვილი. ბიზნეს პროცესების მართვის განაწილებული, მრავალდონიანი სისტემების კონ­ფიგურაციის მოდელირება
 • B. Meparishvili, G. Janelidze. SYSTEM THINKING: ITS TRANSFORMATION FROM SYSTEMOLOGY TO SYSTEMOSOPHY

 • ფიზიკა

აუდიტორია: სტუ, IV კორპუსი,  მე-IV სართული,  № 401
სექციის ხელმძღვანელი: პროფ. ა. გიგინეიშვილი
სწავლული მდივანი: პროფ. ლ. ჩახვაშვილი

 

ოთხშაბათი, 19 სექტემბერი, 2012 წელი
14:00-18:00 (რეგლამენტი 10-15 წუთი)

 • L. Jikidze, V. Tsutskiridze. UNSTEADY ROTATION PROBLEM OF THE MOTION INFINITE POROUS PLATE WITH THE FALLING STREAM OF THE CONDUCTIVE FLUID WITH ACCOUNT OF MAGNETIC FIELD AND HEAT TRANSFER IN CASE OF VARIABLE ELECTRIC CONDUCTIVITY
 • М.Д. Звиададзе, А.М. Ахалкаци, Г.И. Мамниашвили, А.К. Поклеба. Исследование взаимодействия периодической  последовательности радиочастотных импульсов с ядерной спиновой системой магнетика
 • . ჩიღვინაძე, . აკრივოსი, . გულამოვა, . აშიმოვი, . მაჩაიძე, . მაღრაძე, . დონაძე, . დვალი, . უსკენბაევი. ეკოლოგიურად სუფთა ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიით მზის ენერგიის გამოყენებით და ნადნობის ზესწრაფი გაცივებით სინთეზირებულ ტექს­ტუ­რი­რე­ბულ Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O სისტემაში ახალი შესაძლო მაღალტემპერატურული ზეგამტარი ფაზების ძიება და შესწავლა
 • A. Prangishvili, Z. Gasitashvili, M. Gelenidze, GGogia, D. Gelenidze, G.  Gelenidze.  New Type of the Plasma Jet Engine-plasma  Reactor  (PJE-PR)
 • მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე. მართვის სისტემების დამუშავება იზოტოპების განცალკევების ტექნოლოგიური პროცესებისათვის
 • B. Mamporia. On the concept of description of turbulence diffusion
 • Н.Е. Кучава. Некоторые аспекты применения метода инструментального нейтронного активационного анализа в медико-биологических исследованиях
 • . ლაფერაშვილი, . კვიციანი. III-V ჯგუფის ნახევარგამტარული კვანტურწერტილოვანი სტრუქტურები მესამე თაობის მზის ელემენტებში
 • T. Ebralidze, N. Ebralidze, G. Mumladze. Anisotropy photo-induction during the mass associations of dye molecules in gelatin films
 • G. Mamniashvili, Y. Sharimanov, T. Gegechkori, A. Akhalkatsi, T. Gavasheli, D. Gventsadze, E. Kutelia, Sh. Nachkebia. Long-term memory and magnetoacoustic effects at excitation of magnetostrictive materials by RF and magnetic pulses using pulsed NMR technique
 • I. Kupreishvili, Z. Jabua, A. Gigineishvili, G. Iluridze, T. Minashvili. The relative mechanical strength of Praseodymium Diantimonide thin Films
 • G. Chilaya, A. Chanishvili, G. Petriashvili. Cholesteric Liquid Crystals for Photonic and Optoelectronic Applications
 • T. Davitashvili, I. Samkharadze. Investigation of Spilled Oil Infiltration Into Soil
 • M. Wireman, A. Chirakadze, I. Khomeriki,  Z. Buachidze, D. Khutsishvili, D. Bibiluri,   L. Sharikadze, Z. Sikmashvili. Development of Novel Environmental Methods Facilitating the Sustainable Development and Byproduct Synergy in Georgia and South Caucasian Countries: Further Progress
 • ა. ჩიქოვანი, დ. თევზაძე. მასალების ფიზიკური კოროზია და დაცვის მეთოდები
 • Г.Г. Лежава, И.Ш. Камкамидзе, З.И. Берикишвили, А.К. Вардосанидзе, Э.М. Мкртычян. Разработка чаесборочной системы нового поколения
 • თ. გეგეჭკორი. ფიზიკის თანამედროვე პრობლემების შესახებ
 • V. Berkovits, T. Vova, V. Ulin, T. Minashvili, G. Iluridze, K. Davitadze. CHEMICAL NITRIDATION OF GAAS (001) SURFACES
 • ზ. ბუაჩიძე ა. გიგინეიშვილი, ა. ჭირაქაძე, ნ. ყავლაშვილი. ტალღგამტარული 4X4 კომუტატორგადამრთველი ბოჭკოვან-ოპტიკური ქსელებისთვის

 • ინფორმატიკა და ტელეკომუნიკაცია

აუდიტორია: სტუ, VI კორპუსი, მე-III  ¹ 311
სექციის ხელმძღვანელი: პროფ. კ. კამკამიძე
სწავლული მდივანი: პროფ. თ. კაიშაური

ოთხშაბათი, 19 სექტემბერი, 2012 წელი
14:00-18:00 (რეგლამენტი 10-15 წუთი)

 • I. Aslanishvili. Simple Models for Two-hop Relay Routing in Ad Host Networks
 • А. Прангишвили, О. Намичейшвили, Г. Жгенти, Л Чоликидзе. Математическая модель для показателя серийнопригодности электронной схемы
 • А. Прангишвили, О. Намичейшвили, Г. Жгенти, Л. Чоликидзе. Оптимизация параметров дели­теля напряжения по критерию серийнопригодности
 • . ფრანგიშვილი, ლ. იმნაიშვილი, მ. ბედინეიშვილი, გ. ძნელაძე. ხმის მიცემის ბიომეტრიული სისტემა
 • . გასიტაშვილი, . კიკნაძე, . კირცხალია. კომპიუტერული ქსელის ეფექტური დაგეგმარების მეთოდო­ლოგიის შემუშავება ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტრის საშუალებით
 • . იმნაიშვილი, . ტიტვინიძე, . ბედინეიშვილი, . დათუკიშვილი. ელექტრონული სისტემების ეფექტურობა სასწავლო პროცესის მართვისას
 • . იმნაიშვილი, . ბედინეიშვილი, . ტიტვინიძე. იდენტიფიცირებისა და ვერიფიცირების მეთოდების ერთდროული გამოყენება ბიომეტრიულ სისტემებში
 • . სურგულაძე, . ბრეგვაძე, . გათენაშვილი, . ჯანიაშვილი. ორგანიზაციული მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების ავტომატიზაცია ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი საწარმოსთვის
 • . გაბელაია. საინვესტიციო პროექტების ეფექტურობის ანალიზი Matlab-ის ბაზაზე
 • . ზუმბურიძე, . ჟიჟილაშვილი. ციფრული უთანასწორობა და მისი დაძლევის პრობლემები
 • ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, მ. ჩხაიძე, ზ. წვერიკმაზაშვილი. ამოცნობის პროცესისათვის ნეირონების რაოდენობის განსაზღვრა კლასტერირების მეთოდების გამოყენებით
 • L. Kadagishvili. Blood regulation is the principal process of an organism control
 • . ზაუტაშვილი, . ლეკვეიშვილი. სამაგისტრო პროგრამა “ელექტრონული ბიზნესის” დანერგვის საკითხები საქართველოში
 • . კუცია, . სულაშვილი. ორგანზომილებიანი სპექტრული ანალიზი
 • . თევდორაძე, . სალთხუციშვილი, . გოგოლაძე, . გედევანიშვილი. საბირჟო ინფორმაციული სისტემის აგებისა და ფუნქციონირების პრინციპები
 • . აბულაძე. ელექტრონული მომსახურების სისტემის აქტუალური საკითხები
 • . ბარდაველიძე, . ბარდაველიძე. წრფივი მართვის სისტემის რეგრესიული იდენტიფიკაციის ანალიზი
 • . შონია, . კაიშაური, . დათუკიშვილი. რისკების მართვა საგანმანათლებლო საქმიანობაში
 • И. Хомерики. Размещение данных в корпоративных вычислительных сетях
 • К. Камкамидзе, М. Тевдорадзе, М. Мануков, Н. Лолашвили, Л. Лобжанидзе. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СЕТИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
 • . ჭინჭარაული. შემთხვევითი მობილურობის მოდელები უსადენო დეცენტრალიზებულ თვითორგანიზებად (MANET) ქსელებში
 • . კაიშაური, . ბარბაქაძე, . შონია, . ყველაიძე. სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა
 • . ბარათაშვილი, . ცაბაძე, . წამალაშვილი. ბუნებრივი გაზის ტარიფების განსაზღვრის ახლებური მიდგომის ჩამოყალიბება
 • D. Tavkhelidze, M. Razmadze. COMPUTER VIZUALIZATION OF MULTY-LINK MECHANISMS WITH TWO DEGREES OF FREEDOM
 • . მჭედლიშვილი, . მოსაშვილი, . ყიფშიძე. თვითმფრინავის ფრენის რეჟიმების მართვის სისტემის მოდელირება
 • ო. გელაშვილი, ვ. ბოცვაძე. საერთაშორისო რეგიონული ლოგისტიკური ბაზრების შექმნის ოპტიმიზაციის მეთოდოლოგიური საფუძვლები
 • რ. ჭყოიძე, ჯ. ნიჟარაძე. რთულკონტურიანი ფილის გაანგარიშება
 • ლ. ღოღობერიძე, მ. სულაბერიძე. მართვის ხარისხის სისტემის მნიშვნელობა უნივერსიტეტის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის

ხუთშაბათი, 20 სექტემბერი, 2012 წელი
11:00-17:00 (რეგლამენტი 10-15 წუთი)

 • M. Kiknadze, A. Kobiashvili, M. Maghradze. Fuzzy Expressions in Knowledge Representation
 • თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ნაბეჭდი და ხელნაწერი ტექსტების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავებისა და ამოცნობის პრობლემები ქართული ანბანის სიმბოლოების მაგალითზე
 • Л. Беселия, З. Кочладзе, М. Хунгджгурия. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ  ДЛЯ КРИПТОАНАЛИЗА
 • G. Iashvili. Cyber Security and Georgian National State Interest in Informational-Communication Sphere
 • J. Antidze, N. Gulua, I. Kardava. The Software for composing Georgian words
 • М. Микеладзе, В. Радзиевский, Н. Джалябова, Д. Радзиевский. Методы искусственного интеллекта для решения неформали­зованных задач диагностики состояний сложных систем на примере медицины
 • . ჩოგოვაძე, . ჩხაიძე. ჰიბრიდული ინტელექტუალური სისტემების არქიტექტურის შესახებ
 • თ. ბერძენიშვილი, ნ. ბებიაშვილი, ა. აბესაძე, თ. გიგილაშვილი. სპეციალიზებული პროგრამული პაკეტების გამოყენება საწარმოო-მენეჯერული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში
 • ლ. პეტრიაშვილი, მ. ხართიშვილი, მ. ოხანაშვილი. კორპორაციული საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი
 • მ. ოხანაშვილი, ლ. პეტრიაშვილი, მ. ხართიშვილი. მარკეტინგული მართვის პრობლემები და ამოცანები წარმოებაში
 • მ. ჩხაიძე, რ. ჩოგოვაძე. ბიომეტრიული სისტემების ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ
 • Г.Г. Гогичаишвили, С.М. Почовян, О.Б. Шония. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ ОРОШЕНИЯ
 • L. Gochitashvili, I. Afciauri, T. Dvali. REGULATING INTERNET PAYMENT INTERMEDIARIES
 • Г. Багишвили, М. Тевдорадзе, Г. Иоселиани, А. Баджиашвили, М. Гедеванишвили. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
 • თ.ჟვანია, დ კაპანაძე, თ. ბჟალავა, მ. ცირეკიძე. LMS Moodle-ის გამოყენება ცოდნის დონის შესაფასებლად ზოგად ფიზიკაში
 • . კაიშაური, . ჩინჩალაძე, . ყველაიძე, . ბარბაქაძე. შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული მომსახურების მართვის საინფორმაციო სისტემის შემუშავება
 • . სურგულაძე, . ჩერქეზიშვილი. საპროცესინგო სისტემებში პრობლემების მართვის ავტომატიზაცია
 • . იაშვილი. ავტომობილების სადღეღამისო სადგომის მუშაობის მართვის ავტომატიზებული სისტემა
 • . გოცირიძე, . ფიცხელაური. უახლოეს მომავალში საქართველოში სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების იმპორტირების პროგნოზი
 • . ფხაკაძე, . ჩიჩუა, . ჩიქვინიძე, ალ. მასხარაშვილი. პროექტი “ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი გამოყენება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში”-სასაფუძვლო შედეგები და მისაღწევი მიზნები
 • . სულაშვილი, . ფაილოძე, . კეკენაძე, . კუცია, . პაპიაშვილი. საწარმოს ავტომატიზაცია და მისი ძირითადი კომპონენტები
 • . გველესიანიბიზნეს-ინჟინერინგი: სვლა ფართო გაგებისაკენ
 • M. Kartvelishvili, O. Kartvelishvili. IPv6 protocol deployment and migration strategies for ISP networks
 • მ. გუდიაშვილი. კომპიუტერული პროგრამა დაზიანების ტიპი და შედეგების ანალიზის FMEA განხორციელების ტექნოლოგია ენერგოკომპანიებში
 • . ვანიშვილი, . ხმელიძე, . ცინცაძე. შემოსავლები, მოგების სახეობები და რენტაბელურობა მშენებლობაში
 • E. Gvaramia, N. Beraia. Comparative analysis of certain characteristics of rotatability and close-to-rotatability third-rank plans with two variables in the presence of errors of measurement instruments
 • A. Sichinava, Z. Chkhaidze,  Sh. Veshapidze, D. Sekhniashvili, N. Chikviladze. THE MODERN CONCEPT OF BUSINESS ENGINEERING
 • გ. ამყოლაძე, ი. ამყოლაძე, კ. კუჭავა, მ. ლომსაძე-კუჭავა, ნ. ლორთქიფანიძე. საინოვაციო პროცესებში ინვესტიციების გამოყენების ოპტიმიზაციის საკითხები
 • . აბრალავა, გ. სულაშვილი, . ფაილოძე, ო. ხუციშვილი. ტრანსნაციონალური კომპანიების გენეზისი და ევოლუცია
 • ი. კვესელავა. გლობალური გამოწვევები და ლიბერალური ეკონომიკის პარადიგმა
 • ქ. კოტეტიშვილი, ქ. კაპანაძე. გამოსახულების სრულყოფა მრტ-ში – სიხშირის კოდირება და გრადიენტების შერჩევა

 • ნანოტექნოლოგიები

აუდიტორია: სტუ, ადმინისტრაციული კორპუსი;
I სართული, ბიბლიოთეკის დარბაზი 3.
სექციის ხელმძღვანელი: პროფ. ა. გერასიმოვი
სწავლული მდივანი: პროფ. ლ. ჩხართიშვილი

ოთხშაბათი, 19 სექტემბერი, 2012 წელი
14:00-18:00 (რეგლამენტი 10-15 წუთი)

 • В.М. Шулаев. Полифункциональные покрытия наноструктурного нитрида титана нестехиометрического состава
 • ვ. მიქელაშვილი, ჯ. მარხულია, შ. კეკუტია, რ. თათარაშვილი. ელექტროჰიდრავლიკური ეფექტის გამოყენება სამედიცინო დანიშნულების მაღალდისპერსიული მაგნიტური ნანოსითხის მისაღებად
 • С.А. Дадунашвили. КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР КАК ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОЗНАНИЯ И ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
 • Ц. Рамишвили, В. Цицишвили, Р. Чедия, Г. Церцвадзе. КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРБИДОВ МОЛИБДЕНА, ИММОБИЛИЗОВАННЫХ В ЦЕОЛИТE ТИПА БЭТА
 • А.П. Бибилашвили, З.И. Джибути, Н.Д. Долидзе. Исследование КНИ структур, имплантированных ионами Ar+ и He+
 • . ჩიქავა. ალოპათიური Mწამლებისა და ჰომეოპათიური ნანონაწილაკების ფარმაკოლოგიური ეფექტები
 • А.Г. Данелян, В.А. Данелян, М. Лашаури, С.А. Мкртычян, В. Сихарулидзе, С.В. Шоташвили, Д.И. Гарибашвили, И.Р. Ломидзе, Ю.П. Мачехин. О методе практической реализации определения единицы длины в свете реформы системы единиц SI
 • L. Chkhartishvili Geometry of All-Boron Nano-tubes with Reduced Numbers of Bonds
 • E. Gelagutashvili, E. Ginturi, N. Bagdavadze,  N. Kuchava, A. Rcheulichvili, M. Janjalia, L. Tugushi.  Removal of gold and silver ions from aqueous solution using Spirulina platensis
 • А.Б. Герасимов. ОСНОВЫ  МОЛЕКУЛЯРНО-ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
 • А.Б. Герасимов, Г. Д. Чирадзе. Новый механизм наноиндетирования.
 • N. Chikhradze, C. Politis, A. Gigineishvili, M. Chikhradze, G. Oniashvili. BULK NANOSTRUCTURED MATERIALS OBTAINED BY SHOCK WAVES COMPACTION OF NANOCRYTALLINE AL AND COARSE TI