იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2014 | No.1(8) [2014.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


THE ALLEGORY OF HISTORY: MEMORY, TERRORISM AND CONTROL. (ენა: ინგლისური)  3-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაქართველოში უმაღლესი სპორტული განათლების სამართლებრივი რეგულირებისა და მართვის ასპექტები  15-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუმაღლესი სპორტული საგანმანათლებლო ბაზრის მართვის და სამართლებრივი რეგულირების ასპექტები საქართველოში  21-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშრომის ბაზარი და სპორტის სპეციალისტის კომპეტენტურობის ზოგიერთი ასპექტი  27-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსასოფლო-სამეურნეოს პროდუქციის და ბიოლოგიური აქტივის სამართლებრივი რეგულირების, აღრიცხვა-ანგარიშგების და შეფასების ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში  34-37
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანრეციდიული დამნაშავეობის ზოგადი კრიმინოლოგიური დახასიათება და მისი ისტორიული ასპექტები  38-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-181X