იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
იურიდიული მეცნიერებანი ქესჟ:
ჟურნალის კონცეფციის თანახმად: "იმ შემთხვევაში, თუ მასალების გამოქვეყნების შედეგად მოხდა საავტორო ან სხვა უფლებების, საზოგადოდ მიღებული სამეცნიერო ეთიკის ნორმების დარღვევა, რედაქცია უფლებამოსილია გამოქვეყნებული მასალა ამოიღოს მონაცემთა ბაზიდან."
სტატიების რეცენზირებას, ექსპერტიზას და გამოცემას აფინანსებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . ავტორებისათვის პუბლიკაცია უფასოა.

ბოლო პერიოდში შემოსული სტატიები:


ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტებით საერთაშორისო ვაჭრობის ზოგიერთი ასპექტი
მიღებულია: 2018-05-11;  ID: 3104 ახალიК ВОПРОСУ О ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2017-05-30;  ID: 2966 ახალიქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სისტემაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვასთან და საიდუმლოების რეჟიმის შენარჩუნებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტები (ნაწ. 1)
მიღებულია: 2015-09-16;  ID: 2627 ახალიКОНСТИТУЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ (ენა: რუსული)
მიღებულია: 2015-09-14;  ID: 2626 ახალიინტელექტუალური საკუთრების როლი და მნიშვნელობა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში. ნაწ. 2
მიღებულია: 2015-08-30;  ID: 2621 ახალიინტელექტუალური საკუთრების როლი და მნიშვნელობა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში. ნაწ. 1
მიღებულია: 2015-08-30;  ID: 2620 ახალისურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის პრობლემები საქართველოში: საკითხის დასმა და ზოგადსამართლებრივი ანალიზი
მიღებულია: 2015-04-01;  ID: 2519 გადაცემულია სარეცენზიოდსპორტის მსაჯების მომზადების სამართლებრივი ასპექტები
მიღებულია: 2015-03-29;  ID: 2517 გადაცემულია სარეცენზიოდINEQUALITIES AND LIES IN LATIN AMERICA. (ენა: ინგლისური)
მიღებულია: 2015-03-10;  ID: 2511 გადაცემულია სარეცენზიოდ


Creative Commons License
ყველა უფლება დაცულია © ინტერნეტ აკადემია 2001-2019
ISSN 1512-181X
Rambler's Top100